Publications

Yhteisöllinen asuminen on tuotava osaksi vihreää siirtymää. HS Mielipide. Kimmo Rönkä. 2.8.2023. 
 
 
Rakennusalalla tulee siirtyä jatkuvaan rakentamiseen. HS Mielipide. Otto Höller, Oliver Scheifinger & Kimmo Rönkä. 16.3.2023. 
 
 
Vihreä infrastruktuuri osaksi kaupunkien suunnittelua. HS Mielipide. Kimmo Rönkä & Anne Stenros. 22.5.2022.
 
 
Kotoisin Aviapoliksesta. 5-osainen kirjoitussarja uudesta kaupunginosasta. Vantaan kaupunki.

Osat:

I. Uudisraivaajien kaupunginosa 

II. Kotiutuminen asumalla

III. Antiikin Polis – tulevaisuuden Aviapolis

IV. 2020-luvun satamakaupunginosa

V. Aviapolis koronan jälkeen.

https://www.vantaa.fi/asuminen_ja_ymparisto/kaavoitus_ja_maankaytto/suuralueet_ja_kaupunginosat/aviapolis/kotoisin_aviapoliksesta

– –

A Native of Aviapolis. 5 part story of a new city district. City of Vantaa

I. Suburb of Pioneers

II. Integration via residency

III. The Polis of Antiquity – Aviapolis of the Future

IV. The Port City of the 2020’s

V. Aviapolis after the coronavirus

https://www.vantaa.fi/housing_and_environment/urban_planning_and_land_use/the_suburbs_and_the_districts/aviapolis/a_native_of_aviapolis

Lapinlahti 360 – tulevaisuuden suojelualue. Kilpailuehdotus osana Lapinlahden sairaala-alueen kehittämistä. Y-Säätiö, Arkkitehtitoimisto Livady, Planetary Architecture, A-Insinöörit ja Rönkä Consulting.

https://livady.fi/projektit/lapinlahti-360/

Tulevaisuuden elämiskaupunki – kilpailukykyä, kiinnostusta ja kestävyyttä, lähellä ja kaukana. Kirjassa Olavi Niemi ja Sakari Määttänen (toim.): Turhan kallis koti. Kohtuuhintaisuus asuntopolitiikan tavoitteeksi.

http://shop.kuntaliitto.fi/product_details.php?p=3555

Sukupolvienkortteli – yhteiskunnallinen kaupunki-innovaatio. Kirjassa Soilikki Viljanen ja Pauli Juuti (toim.): Arvovallankumous – Eettisyys innovaatioiden lähteenä yhteiskunnallisissa yrityksissä. Edita 2018.

Tulevaisuuden asumisen trendit, Puheenvuoro, ARAviesti 28.8.2018:

http://www.ara.fi/fi-FI/Tietopankki/ARAviesti/ARAviestin_verkkoartikkelit/PUHEENVUORO_Tulevaisuuden_asumisen_trend(47732)

Rönkä, K.: Kaupunkiasumisen uusi normaali. ASPA Suuntaaja 1/2017.

https://www.aspa.fi/fi/suuntaaja/suuntaaja-12017-asumisen-tulevaisuus/kaupunkiasumisen-uusi-normaali

Rönkä, K.:Uskalsimme ajatella toisin ja meillä oli rohkeutta edetä uudella tavalla. Kommenttipuheenvuoro Araviesti 1/2017.

http://www.ara.fi/fi-FI/Tietopankki/ARAviesti/ARAviestin_verkkoartikkelit/Kommenttipuheenvuoro_Uskalsimme_ajatella(41803)

Rönkä, K.:Case Setlementtiasunnot. Kaikenkattavaa kohtuuhintaisuutta. Asiakkuuksien johtamisen käsikirja. 1.2.2016.

Rönkä, K.: Yhteisöllisyyden rakentamisella arvoliiketoimintaa. Asiakkuuksien johtamisen käsikirja 2.11.2015.

Rönkä, K.: Kuudes aalto mullistaa asumisen. Kolumni Nylund Talotekniikka-lehdessä 3/2015.

Rönkä, K.: Itsetehty kaupunki houkuttaa ja koukuttaa. Kolumni Nylund Talotekniikka-lehdessä 2/2015.

Rönkä, K.: Tulevaisuuden koti – palveluksessanne. Kolumni Nylund Talotekniikka-lehdessä 1/2015.

Särkelä-Kukko, M ja Rönkä, K.: Yhteisöllisyys kruunaa kodin..  Gerontologia-lehti, teemanumero asuminen ja ympäristö 2015.

Rönkä, K.: Kehittäjästä johtajaksi. Kolumni ARAviesti 2/2014.

Rönkä, K.; Allaix, F.; Kozari, H. & Vesmanen, E.: Tilojen väliaikaiskäyttö. Aika entisen ja tulevan välissä. DoTank-Helsinki. Creative Metropoles / Helsingin kaupungin elinkeinopalvelut. 2011.

Rönkä, K. & Sainio, K: Korttelitason kaupunki-innovaatiot. Korttelitason kaupunki-innovaatioiden pika-analyysit. ks. http://www.kaupunki-innovaatiot.fi. 2011.

Rönkä, K: Asuminen innovaatioiden kasvualustana. Kolumni asumisen osaamiskeskuksen www-sivuilla, ks.

http://www.livingbusiness.fi/fi/uutiset/kolumni/26-kolumni

Rönkä, K: Living Labeista kansanlaboratorioon. Artikkeli kirjassa: Ruohonjuurista ruohonkärjiksi. Helsingin kaupungin kulttuuritoimi. 2010.

Särssi, P; Rönkä, K. ja Sainio, K: Käpytikka-talo. Kehitysvammaisten nuorten urbaani asumisyhteisö. Asumisen rahoitus- ja kehittämiskeskuksen raportteja 2/2009.

Rönkä, K. ja Kemppainen, V: Asumista ja elämää verkossa. Tekes-tilaohjelma. 2009.

Arabian kampus. Esite. Movense Oy ja Pentagon Design Oy. Helsingin kaupunki. 2009.

Rönkä, K.; Orava, J & Virtanen, E.: Kouluklusteri. Kouluympäristön klusteriselvitys osana Tila-teknologiaohjelman valmistelua. Tekes 2007.

Rönkä, K.; Orava, J; Niitamo, V-P ja Mikkelä, K.: Kehitysalustoilla neloskierteeseen. Tulevaisuuden kehitysalustat –hankkeen loppuraportti. Culminatum Ltd ja Tekes. 2007.

Rönkä, K: Tulevaisuuden omakotitalo. Artikkeli ”Oma tupa, oma lupa” –juhlakirjassa (toim. Pertti Lampi). Suomen Omakotiliitto. 2007.

Rönkä, K: Kumpula-Arabianranta kaupunkikampus. / The Kumpula-Arabianranta City Campus. Teoksessa: Arabianrantaan! Uuden kaupungin maihinnousu. Arabianranta – Rethinking Urban Living. Jonna Kangasoja & Harry Schulman (Toim.)  Helsingin kaupungin tietokeskus, Helsinki 2007.

Rönkä, K. & Lehmuskoski, M. 2006: Seinäjoki Science Park –maankäyttöstrategia. Seinäjoen teknologiakeskus.

Rahtola, R; Rönkä, K. ja Tervaskanto, K. 2005: Hissi tuli taloon. Kokemuksia hissin rakentamisesta. Ympäristöministeriö, Suomen ympäristö 794.

Rönkä, K; Lehmuskoski, M ja Lehmuskoski V. 2005. Luova kampusverkosto. Helsingin seudun osaamisen maankäyttöstrategia. Culmintatum Oy ltd.

Heinonen, S.; Lahti, P.; Rönkä, K.; Pirinen, A. & Suominen, J. 2005:  Asumisen kehitysnäkymät 2010-2030. Uuden tuote- ja palvelukonseptit. VTT RTE Tutkimusraportti.

Veijovuori, M. & Rönkä, K.. 2003: Etelä-Karjalan maankäyttöstrategia. Etelä-Karjalan kasvukeskus. Lappeenranta 2003 .

Rönkä, K. & Kallio, R. 2003: Etelä-Karjalan osaamisen maankäyttöstrategia. Etelä-Karjalan kasvukeskus. Lappeenranta 2003.

Tavoitteena esteetön Oulu – kaupunki meille kaikille. Kaukovainio-Höyhtyä –alueen esteettömyyskartoitus ja kehittämisohjelma.  Esteetön elämää – lähiöuudistushanke 2001-2003. Sito-Konsultit Oy, Rönkä Consulting Oy ja KPT-Report Oy. Oulun kaupunkisuunnittelu, sarja B 39. 2002.

Rönkä, K. & Kallio, R. 2002: Hissi meidän taloon? Kyselytutkimus vanhan kerrostalon asukkaille ja taloyhtiöille.. Ympäristöministeriö. Suomen ympäristö 555. Helsinki.

Lehmuskoski, V.; Rönkä, K.; Vuorela, M. & Kallio, R.: Ikääntyneiden liikkuminen ja tienpito. Tiehallinnon selvityksiä 13/2002.

Rönkä, K.; Eerikäinen, M.; Fontell, M.; Jounila, R.; Paavilainen, J.; Päivänen, J;

Vehmas, J. & Rauhala, K. 2002: Maanalaisten tilojen hyödyntäminen keskustoissa ja väyläalueilla. Liikenne- ja viestintäministeriö, Ympäristöministeriö, Kauppa- ja teollisuusministeriö, Sosiaali- ja terveysministeriö, Ratahallintokeskus ja Tiehallinto. LYYLI-raporttisarja 31.

Rönkä, K.; Fontell, M.; Lehmuskoski, M. & Päivänen, J.: Osaavan kaupungin infrastruktuuri.  Teoksessa: Uuden ajan aurankärki. Tietoyhteiskunnan näkymiä Helsingin seudulla (Toim. Ari Lainevuo). YTV B 2001:14

Rönkä, K.; Fontell, M.; Eerikäinen, M. Uudenmaan osaamisen maankäyttöstrategia. Culminatum Oy ja Uudenmaan liitto. Helsinki 2001.

Koukkari, H.; Petäkoski-Hult, T.; Rönkä, K.; Regårdh, E.; Lappalainen, V.; –

Eerikäinen, M.; Norvasuo, M.; & Koota, J.. Esteetön asuinkortteli. Espoo 2001. Valtion teknillinen tutkimuskeskus, VTT Tiedotteita 2090. 112 s. + liitt 68 s.

Esteetön Helsinki – Helsingin kaupungin liikkumisesteettömyysstrategia. Helsingin rakennusvirasto. Selvityksiä 7/2000.

Rönkä, K.; Eerikäinen, M. & Lindgren, H. 1999: Esteetön katuympäristö. Esteetön ja turvallinen jalankulku Helsingin katuympäristössä. Helsingin kaupungin rakennusviraston selvityksiä.

Regårdh, E; Lindgren, H. & Rönkä, K. 2000: Maunulan vanhustenpolku. Helsingin kaupungin rakennusviraston selvityksiä. Helsinki.

Sonkin, L,; Petäkoski-Hult, T & Rönkä, K. & Södergård, H. 2000: Seniori 2000. Ikääntyvä Suomi uudelle vuosituhannelle. Sitra julkaisuja 233. Taloustieto Oy.

Rönkä, K.; Eerikäinen, M. & Päivänen, J. 2000: Helsinki 2040 – kestävän kehityksen visio. Osana Helsingin kaupungin kestävän kehityksen ohjelmaa.

Fontell, M. & Rönkä, K. 2000: Tonttiopas. Ympäristöministeriö, Suomen Kuntaliitto, Rakennusteollisuuden keskusliitto, Suomen Kiinteistöliitto, YTV.

Rönkä, K.; Fontell, M.; Laine, T.; Pesonen, H. & Päivänen, J. 2000: Eheyttävä yhdyskuntasuunnittelu. YTV Julkaisuja 2000.

Rönkä, K, Rintamäki, H, Vehmas, J & Rauhala, K 1999: Maanalaiset pysäköintitilat kaupunkien keskustoissa: vaikutusten arviointi. LYYLI-tutkimusohjelma.

Rönkä, K. & Terho, J. 1999: Hissiopas vanhaan kerrostaloon. Ympäristöministeriö, asunto- ja rakennusosasto.

Rönkä, K. 1998. Sokos-Forum-Stockmann-kävelytunnelit: Käyttäjähaastattelut. Helsingin kaupungin rakennusviraston katuosaston selvityksiä 1998:9.

Rönkä, K., Halomo, J., Huhdanmäki, A., Teerimo, S., Terho, J. & Tolsa, H. 1997. Hissi vanhaan kerrostaloon. Taloudellinen kannattavuus, sosiaalinen tarpeellisuus sekä hallinnolliset ja taloudelliset edellytykset. Ympäristöministeriö, Suomen ympäristö 157.

Rönkä, K. & Ritola, J. (toim.) 1997. Kalliorakentamisen neljäs aalto. Ympäristövastuullinen maanalainen suunnittelu, rakentaminen ja toteutus. VTT ja MTR ry. WSOY.

Rönkä, K. & Ritola, J. (toim.) 1997. The Fourth Wave of Rock Construction. Environmentally Responsible Underground Design, Construction and Applications. MTR and VTT. WSOY.

Rönkä, K., Ritola. J. & Rauhala, K. 1997. Maanalaiset tilat maankäytön suunnittelussa. Ympäristöopas. Ympäristöministeriö, alueidenkäytönosasto.

Rönkä, K., Rauhala, K., Harmaajärvi, I. & Lahti, P. 1994. Ekologinen lähiöuudistus. Kestävän kehityksen mukainen korjaus- ja lisärakentaminen suomalaisilla asuntoalueilla. Ympäristöministeriö, alueidenkäytön osasto. Julkaisu 4/1994.

Rönkä, K. 1994. Joustotyö ja asuinalueen suunnittelu. Työministeriö, työhallinnon julkaisu 49.

Rönkä, K. 1992. Espoon kaupunkirakenteen kehitys, osa 2. Strategiset päätökset. Espoo -omaelämäkerta. Haastatteluraportti. Espoon kaupunki.

Harmaajärvi, I., Manninen, U. & Rönkä, K. 1991. Miljoona kerrosneliömetriä radan varteen. Haaga-Vantaan suunnittelu ja rakentaminen. VTT, yhdyskunta- ja rakennussuunnittelun laboratorio, Helsingin kaupunginkanslia, talous- ja suunnitteluosasto, kehittämistoimisto. Helsingin kaupunginkanslian julkaisusarja A 4/1991.

Rönkä, K. 1991. Maamarkkinoiden kilpailurajoitukset. Kilpailuvirasto. Selvityksiä 2/1991. Espoo 1991.

Bengs, D. & Rönkä, K. 1990. Kilpailu asuntotuotannossa. Kilpailuvirasto. Selvityksiä 2B/1990.

Rönkä, K. 1989. Aluerakentmissopimukset ja kaavoitus Espoossa ja Vantaalla. VTT, yhdyskunta- ja rakennussuunnittelun laboratorio. Stadsbyggdens utvecklingsdynamik -projektin osaraportti 6. Tiedotteita 1062. Espoo 1989.

Lampinen. H. & Rönkä, K. 1989. Aluerakentaminen Espoossa ja Vantaalla vuosina 1964-1985. VTT, yhdyskunta- ja rakennussuunnittelun laboratorio. Stadsbyggdens utvecklingsdynamik -projektin osaraportti 5. Tiedotteita 1047. Espoo 1989.

Bengs, C., Lehtimäki, V. & Rönkä, K. 1989. Pääkaupunkiseudun aluerakentamissopimusalueiden maanomistus ja -hinnat vuosina 1950-1985. VTT, yhdyskunta- ja rakennussuunnittelun laboratorio. Stadsbyggdens utvecklingsdynamik -projektin osaraportti 11. Tiedotteita 1006. Espoo 1989.

Rönkä, K. 1988. Teollisuusraide maankäytön suunnittelussa. Kohdekuntana Nurmijärvi. TKK:n kiinteistöopin laboratoriossa tehty erikoistyö. Espoo.

Kainulainen, M. & Rönkä, K. 1986. Espoon kylätutkimus. Espoon kaupunki, yleiskaavaosasto.

Vienna
Rakennusalalla tulee siirtyä jatkuvaan rakentamiseen. HS Mielipide. Otto Höller, Oliver Scheifinger & Kimmo Rönkä. 16.3.2023. 
 
 
Vihreä infrastruktuuri osaksi kaupunkien suunnittelua. HS Mielipide. Kimmo Rönkä & Anne Stenros. 22.5.2022.
 
 
Kotoisin Aviapoliksesta. 5-osainen kirjoitussarja uudesta kaupunginosasta. Vantaan kaupunki.

Osat:

I. Uudisraivaajien kaupunginosa 

II. Kotiutuminen asumalla

III. Antiikin Polis – tulevaisuuden Aviapolis

IV. 2020-luvun satamakaupunginosa

V. Aviapolis koronan jälkeen.

https://www.vantaa.fi/asuminen_ja_ymparisto/kaavoitus_ja_maankaytto/suuralueet_ja_kaupunginosat/aviapolis/kotoisin_aviapoliksesta

– –

A Native of Aviapolis. 5 part story of a new city district. City of Vantaa

I. Suburb of Pioneers

II. Integration via residency

III. The Polis of Antiquity – Aviapolis of the Future

IV. The Port City of the 2020’s

V. Aviapolis after the coronavirus

https://www.vantaa.fi/housing_and_environment/urban_planning_and_land_use/the_suburbs_and_the_districts/aviapolis/a_native_of_aviapolis

Lapinlahti 360 – tulevaisuuden suojelualue. Kilpailuehdotus osana Lapinlahden sairaala-alueen kehittämistä. Y-Säätiö, Arkkitehtitoimisto Livady, Planetary Architecture, A-Insinöörit ja Rönkä Consulting.

https://livady.fi/projektit/lapinlahti-360/

Tulevaisuuden elämiskaupunki – kilpailukykyä, kiinnostusta ja kestävyyttä, lähellä ja kaukana. Kirjassa Olavi Niemi ja Sakari Määttänen (toim.): Turhan kallis koti. Kohtuuhintaisuus asuntopolitiikan tavoitteeksi.

http://shop.kuntaliitto.fi/product_details.php?p=3555

Sukupolvienkortteli – yhteiskunnallinen kaupunki-innovaatio. Kirjassa Soilikki Viljanen ja Pauli Juuti (toim.): Arvovallankumous – Eettisyys innovaatioiden lähteenä yhteiskunnallisissa yrityksissä. Edita 2018.

Tulevaisuuden asumisen trendit, Puheenvuoro, ARAviesti 28.8.2018:

http://www.ara.fi/fi-FI/Tietopankki/ARAviesti/ARAviestin_verkkoartikkelit/PUHEENVUORO_Tulevaisuuden_asumisen_trend(47732)

Rönkä, K.: Kaupunkiasumisen uusi normaali. ASPA Suuntaaja 1/2017.

https://www.aspa.fi/fi/suuntaaja/suuntaaja-12017-asumisen-tulevaisuus/kaupunkiasumisen-uusi-normaali

Rönkä, K.:Uskalsimme ajatella toisin ja meillä oli rohkeutta edetä uudella tavalla. Kommenttipuheenvuoro Araviesti 1/2017.

http://www.ara.fi/fi-FI/Tietopankki/ARAviesti/ARAviestin_verkkoartikkelit/Kommenttipuheenvuoro_Uskalsimme_ajatella(41803)

Rönkä, K.:Case Setlementtiasunnot. Kaikenkattavaa kohtuuhintaisuutta. Asiakkuuksien johtamisen käsikirja. 1.2.2016.

Rönkä, K.: Yhteisöllisyyden rakentamisella arvoliiketoimintaa. Asiakkuuksien johtamisen käsikirja 2.11.2015.

Rönkä, K.: Kuudes aalto mullistaa asumisen. Kolumni Nylund Talotekniikka-lehdessä 3/2015.

Rönkä, K.: Itsetehty kaupunki houkuttaa ja koukuttaa. Kolumni Nylund Talotekniikka-lehdessä 2/2015.

Rönkä, K.: Tulevaisuuden koti – palveluksessanne. Kolumni Nylund Talotekniikka-lehdessä 1/2015.

Särkelä-Kukko, M ja Rönkä, K.: Yhteisöllisyys kruunaa kodin..  Gerontologia-lehti, teemanumero asuminen ja ympäristö 2015.

Rönkä, K.: Kehittäjästä johtajaksi. Kolumni ARAviesti 2/2014.

Rönkä, K.; Allaix, F.; Kozari, H. & Vesmanen, E.: Tilojen väliaikaiskäyttö. Aika entisen ja tulevan välissä. DoTank-Helsinki. Creative Metropoles / Helsingin kaupungin elinkeinopalvelut. 2011.

Rönkä, K. & Sainio, K: Korttelitason kaupunki-innovaatiot. Korttelitason kaupunki-innovaatioiden pika-analyysit. ks. http://www.kaupunki-innovaatiot.fi. 2011.

Rönkä, K: Asuminen innovaatioiden kasvualustana. Kolumni asumisen osaamiskeskuksen www-sivuilla, ks.

http://www.livingbusiness.fi/fi/uutiset/kolumni/26-kolumni

Rönkä, K: Living Labeista kansanlaboratorioon. Artikkeli kirjassa: Ruohonjuurista ruohonkärjiksi. Helsingin kaupungin kulttuuritoimi. 2010.

Särssi, P; Rönkä, K. ja Sainio, K: Käpytikka-talo. Kehitysvammaisten nuorten urbaani asumisyhteisö. Asumisen rahoitus- ja kehittämiskeskuksen raportteja 2/2009.

Rönkä, K. ja Kemppainen, V: Asumista ja elämää verkossa. Tekes-tilaohjelma. 2009.

Arabian kampus. Esite. Movense Oy ja Pentagon Design Oy. Helsingin kaupunki. 2009.

Rönkä, K.; Orava, J & Virtanen, E.: Kouluklusteri. Kouluympäristön klusteriselvitys osana Tila-teknologiaohjelman valmistelua. Tekes 2007.

Rönkä, K.; Orava, J; Niitamo, V-P ja Mikkelä, K.: Kehitysalustoilla neloskierteeseen. Tulevaisuuden kehitysalustat –hankkeen loppuraportti. Culminatum Ltd ja Tekes. 2007.

Rönkä, K: Tulevaisuuden omakotitalo. Artikkeli ”Oma tupa, oma lupa” –juhlakirjassa (toim. Pertti Lampi). Suomen Omakotiliitto. 2007.

Rönkä, K: Kumpula-Arabianranta kaupunkikampus. / The Kumpula-Arabianranta City Campus. Teoksessa: Arabianrantaan! Uuden kaupungin maihinnousu. Arabianranta – Rethinking Urban Living. Jonna Kangasoja & Harry Schulman (Toim.)  Helsingin kaupungin tietokeskus, Helsinki 2007.

Rönkä, K. & Lehmuskoski, M. 2006: Seinäjoki Science Park –maankäyttöstrategia. Seinäjoen teknologiakeskus.

Rahtola, R; Rönkä, K. ja Tervaskanto, K. 2005: Hissi tuli taloon. Kokemuksia hissin rakentamisesta. Ympäristöministeriö, Suomen ympäristö 794.

Rönkä, K; Lehmuskoski, M ja Lehmuskoski V. 2005. Luova kampusverkosto. Helsingin seudun osaamisen maankäyttöstrategia. Culmintatum Oy ltd.

Heinonen, S.; Lahti, P.; Rönkä, K.; Pirinen, A. & Suominen, J. 2005:  Asumisen kehitysnäkymät 2010-2030. Uuden tuote- ja palvelukonseptit. VTT RTE Tutkimusraportti.

Veijovuori, M. & Rönkä, K.. 2003: Etelä-Karjalan maankäyttöstrategia. Etelä-Karjalan kasvukeskus. Lappeenranta 2003 .

Rönkä, K. & Kallio, R. 2003: Etelä-Karjalan osaamisen maankäyttöstrategia. Etelä-Karjalan kasvukeskus. Lappeenranta 2003.

Tavoitteena esteetön Oulu – kaupunki meille kaikille. Kaukovainio-Höyhtyä –alueen esteettömyyskartoitus ja kehittämisohjelma.  Esteetön elämää – lähiöuudistushanke 2001-2003. Sito-Konsultit Oy, Rönkä Consulting Oy ja KPT-Report Oy. Oulun kaupunkisuunnittelu, sarja B 39. 2002.

Rönkä, K. & Kallio, R. 2002: Hissi meidän taloon? Kyselytutkimus vanhan kerrostalon asukkaille ja taloyhtiöille.. Ympäristöministeriö. Suomen ympäristö 555. Helsinki.

Lehmuskoski, V.; Rönkä, K.; Vuorela, M. & Kallio, R.: Ikääntyneiden liikkuminen ja tienpito. Tiehallinnon selvityksiä 13/2002.

Rönkä, K.; Eerikäinen, M.; Fontell, M.; Jounila, R.; Paavilainen, J.; Päivänen, J;

Vehmas, J. & Rauhala, K. 2002: Maanalaisten tilojen hyödyntäminen keskustoissa ja väyläalueilla. Liikenne- ja viestintäministeriö, Ympäristöministeriö, Kauppa- ja teollisuusministeriö, Sosiaali- ja terveysministeriö, Ratahallintokeskus ja Tiehallinto. LYYLI-raporttisarja 31.

Rönkä, K.; Fontell, M.; Lehmuskoski, M. & Päivänen, J.: Osaavan kaupungin infrastruktuuri.  Teoksessa: Uuden ajan aurankärki. Tietoyhteiskunnan näkymiä Helsingin seudulla (Toim. Ari Lainevuo). YTV B 2001:14

Rönkä, K.; Fontell, M.; Eerikäinen, M. Uudenmaan osaamisen maankäyttöstrategia. Culminatum Oy ja Uudenmaan liitto. Helsinki 2001.

Koukkari, H.; Petäkoski-Hult, T.; Rönkä, K.; Regårdh, E.; Lappalainen, V.; –

Eerikäinen, M.; Norvasuo, M.; & Koota, J.. Esteetön asuinkortteli. Espoo 2001. Valtion teknillinen tutkimuskeskus, VTT Tiedotteita 2090. 112 s. + liitt 68 s.

Esteetön Helsinki – Helsingin kaupungin liikkumisesteettömyysstrategia. Helsingin rakennusvirasto. Selvityksiä 7/2000.

Rönkä, K.; Eerikäinen, M. & Lindgren, H. 1999: Esteetön katuympäristö. Esteetön ja turvallinen jalankulku Helsingin katuympäristössä. Helsingin kaupungin rakennusviraston selvityksiä.

Regårdh, E; Lindgren, H. & Rönkä, K. 2000: Maunulan vanhustenpolku. Helsingin kaupungin rakennusviraston selvityksiä. Helsinki.

Sonkin, L,; Petäkoski-Hult, T & Rönkä, K. & Södergård, H. 2000: Seniori 2000. Ikääntyvä Suomi uudelle vuosituhannelle. Sitra julkaisuja 233. Taloustieto Oy.

Rönkä, K.; Eerikäinen, M. & Päivänen, J. 2000: Helsinki 2040 – kestävän kehityksen visio. Osana Helsingin kaupungin kestävän kehityksen ohjelmaa.

Fontell, M. & Rönkä, K. 2000: Tonttiopas. Ympäristöministeriö, Suomen Kuntaliitto, Rakennusteollisuuden keskusliitto, Suomen Kiinteistöliitto, YTV.

Rönkä, K.; Fontell, M.; Laine, T.; Pesonen, H. & Päivänen, J. 2000: Eheyttävä yhdyskuntasuunnittelu. YTV Julkaisuja 2000.

Rönkä, K, Rintamäki, H, Vehmas, J & Rauhala, K 1999: Maanalaiset pysäköintitilat kaupunkien keskustoissa: vaikutusten arviointi. LYYLI-tutkimusohjelma.

Rönkä, K. & Terho, J. 1999: Hissiopas vanhaan kerrostaloon. Ympäristöministeriö, asunto- ja rakennusosasto.

Rönkä, K. 1998. Sokos-Forum-Stockmann-kävelytunnelit: Käyttäjähaastattelut. Helsingin kaupungin rakennusviraston katuosaston selvityksiä 1998:9.

Rönkä, K., Halomo, J., Huhdanmäki, A., Teerimo, S., Terho, J. & Tolsa, H. 1997. Hissi vanhaan kerrostaloon. Taloudellinen kannattavuus, sosiaalinen tarpeellisuus sekä hallinnolliset ja taloudelliset edellytykset. Ympäristöministeriö, Suomen ympäristö 157.

Rönkä, K. & Ritola, J. (toim.) 1997. Kalliorakentamisen neljäs aalto. Ympäristövastuullinen maanalainen suunnittelu, rakentaminen ja toteutus. VTT ja MTR ry. WSOY.

Rönkä, K. & Ritola, J. (toim.) 1997. The Fourth Wave of Rock Construction. Environmentally Responsible Underground Design, Construction and Applications. MTR and VTT. WSOY.

Rönkä, K., Ritola. J. & Rauhala, K. 1997. Maanalaiset tilat maankäytön suunnittelussa. Ympäristöopas. Ympäristöministeriö, alueidenkäytönosasto.

Rönkä, K., Rauhala, K., Harmaajärvi, I. & Lahti, P. 1994. Ekologinen lähiöuudistus. Kestävän kehityksen mukainen korjaus- ja lisärakentaminen suomalaisilla asuntoalueilla. Ympäristöministeriö, alueidenkäytön osasto. Julkaisu 4/1994.

Rönkä, K. 1994. Joustotyö ja asuinalueen suunnittelu. Työministeriö, työhallinnon julkaisu 49.

Rönkä, K. 1992. Espoon kaupunkirakenteen kehitys, osa 2. Strategiset päätökset. Espoo -omaelämäkerta. Haastatteluraportti. Espoon kaupunki.

Harmaajärvi, I., Manninen, U. & Rönkä, K. 1991. Miljoona kerrosneliömetriä radan varteen. Haaga-Vantaan suunnittelu ja rakentaminen. VTT, yhdyskunta- ja rakennussuunnittelun laboratorio, Helsingin kaupunginkanslia, talous- ja suunnitteluosasto, kehittämistoimisto. Helsingin kaupunginkanslian julkaisusarja A 4/1991.

Rönkä, K. 1991. Maamarkkinoiden kilpailurajoitukset. Kilpailuvirasto. Selvityksiä 2/1991. Espoo 1991.

Bengs, D. & Rönkä, K. 1990. Kilpailu asuntotuotannossa. Kilpailuvirasto. Selvityksiä 2B/1990.

Rönkä, K. 1989. Aluerakentmissopimukset ja kaavoitus Espoossa ja Vantaalla. VTT, yhdyskunta- ja rakennussuunnittelun laboratorio. Stadsbyggdens utvecklingsdynamik -projektin osaraportti 6. Tiedotteita 1062. Espoo 1989.

Lampinen. H. & Rönkä, K. 1989. Aluerakentaminen Espoossa ja Vantaalla vuosina 1964-1985. VTT, yhdyskunta- ja rakennussuunnittelun laboratorio. Stadsbyggdens utvecklingsdynamik -projektin osaraportti 5. Tiedotteita 1047. Espoo 1989.

Bengs, C., Lehtimäki, V. & Rönkä, K. 1989. Pääkaupunkiseudun aluerakentamissopimusalueiden maanomistus ja -hinnat vuosina 1950-1985. VTT, yhdyskunta- ja rakennussuunnittelun laboratorio. Stadsbyggdens utvecklingsdynamik -projektin osaraportti 11. Tiedotteita 1006. Espoo 1989.

Rönkä, K. 1988. Teollisuusraide maankäytön suunnittelussa. Kohdekuntana Nurmijärvi. TKK:n kiinteistöopin laboratoriossa tehty erikoistyö. Espoo.

Kainulainen, M. & Rönkä, K. 1986. Espoon kylätutkimus. Espoon kaupunki, yleiskaavaosasto.

IMG_0187 2 1
Vienna 1