Etätyötä ja lähielämää

”Kaupunkeja rakennettiin aina 1800-luvun lopulle saakka niin, että työtä ja asumista ei eroteltu toisistaan. Sata vuotta sitten kirkonkylissä ja kaupungeissa työväki ja porvaristo yhdistivät työnteon ja asumisen luontevasti toisiinsa. Suutarilla oli työpajansa samassa talossa, missä hän asui, ja lääkäri piti vastaanottoaan asuntonsa yhteydessä olevassa työhuoneessa.” (Rönkä 1994)

Näin siis ennen teollistumista, joka ensin erotti asumisen ja työnteon, koska tehtaat saastuttivat melulla, noella ja epäpuhtauksilla. Funktionalismi levisi koko yhteiskuntaan, jolloin kaikki toiminnot – asuminen, työnteko ja vapaa-aika – eroteltiin toisistaan. Viime vuosina on alettu puhua siirtymisestä jälkiteolliseen yhteiskuntaan, jossa keskeistä on ihmisten aito läsnäolo, korjaava luontosuhde ja ylisukupolvinen asuminen. Yksinkertaistettuna olemme palaamassa tulevaisuuteen, jossa lähiympäristöt muistuttavat vanhanajan kyliä ja kaupunkeja.

Suomen siirtyessä nyt koronaviruksen takia etätöihin, koululaisten ja opiskelijoiden aloittaessa verkko-opiskelun, palaan 1990-luvulle, jolloin VTT:n tutkijana – monien muiden ohella – olin kiinnostunut etätyöstä. Tutkijat olivat tuolloinkin etulinjassa, sähköpostia oli käytetty 1980-luvun lopusta lähtien ja tietoyhteiskuntaan siirtyminen oli sen ajan ykkösteema. Löysin varastosta Työministeriölle tekemäni Joustotyö ja asuinalueen suunnittelu -raportin, joka julkaistiin tammikuussa 1994. Sieltä alun lainaus ja myös kuva.

Etätyötä on tutkittu, kehitetty ja kokeiltu 1970-luvulta lähtien. USA:ssa terminä oli aluksi telecommuting (”puhelimella matkustaminen”) ja syynä oli työmatkaliikenteen vähentäminen ja välttäminen. Euroopassa 1990-luvulla alettiin puhua etätyöstä (telework), ja teknologian kehittyessä termi muuttui liikkuvaksi työksi (mobile work). Tilastokeskuksen mukaan “etätyöllä tarkoitetaan ansiotyötä, jota tehdään varsinaisen työpaikan ulkopuolella – esimerkiksi kotona, kesämökillä tai junassa matkustaessa – niin, että siitä on sovittu työnantajan kanssa. Etätyöhön liittyy yleensä tietotekniikan käyttö. Etätyö on työtä, jota voisi työn luonteen puolesta tehdä myös työpaikalla.”

Etätyön ensimmäisiä asuntoalueelle toteutettuja pilotteja oli vuoden 1991 Varkaudessa järjestetyt Asuntomessut, jossa 110 asuntoa ja asukkaiden käytössä ollut tietotupa yhdistettiin ethernet-palveluverkolla. Älytalo Arkimedes oli yksi Varkauden asuntomessujen esittelytaloista. Tietoyhteiskunta otti ensi askeleitaan myös vuoden 1992 Mäntsälän asuntomessuilla. Messualueelle toteutettiin isdn-verkko, ja ajatuksena oli mm. etätyön edistäminen. Vuoden 1995 Joensuun Marjalan asuntomessualueella kaikki messutalot olivat atm-valokaapelinjalla (mitä lie tarkoittaakin, KR huom.) liitettynä kaupungin, yliopiston ja ammattikorkeakoulun ´tiedon valtaväylään´. (Hurme 1995)

Näin siis 25 vuotta sitten. Mikä on tämän hetkinen etätyövalmius Suomessa? Yhteydet toimivat vähintään 4G-verkoilla, tiimeissä verkkokokoukset ovat arkipäivää ja etätyöpäivien avulla on haettu keskittymistä ja työrauhaa. Asian voikin kääntää toisinpäin – mikä enää estää etätyötä? Pienet lapset ainakin hankaloittavat työntekoa mutta eniten etätyön yleistymistä estävät liian pienet asunnot. Jokainen, joka on hotellihuoneessa töitä tehnyt, tietää, että se on sietämätöntä. Tämän takia hotelleissa on miellyttäviä lobbytiloja, ja tarvittaessa työntekoa jatketaan lähikahviloissa.

Moni nauttii vaihtelevista paikoista, tuntemattomuuden tuomasta työrauhasta mutta myös syntyneestä inhimillisistä laumatilanteista. Tällaisissa kahviloissa, kirjastoissa ja aulatiloissa kokoontuu samanhenkisiä ihmisiä, jotka ovat samanlaisissa projektitöissä. Kivikaupungissa kolmas tila on todellakin korttelissa, työtä tehdään lähellä mutta kaukana. Tämä uusi normaali hyödynsi kaikkia, työn tekijöitä, tilojen omistajia ja kahvilayrittäjiä.

Mitä nyt sitten tehdään, kun karanteeni on päällä, kahvilat suljettuja ja väkijoukkoja pitää välttää? Nyt ratkaisee oman kodin koko, lähimmän ympäristön kyky tukea työtä ja opiskelua. Pakosti tulee mieleen se, että onko meillä rakennettu liian pieniä asuntoja. Olen ollut aina epäileväinen kovin pienien asuntojen rakentamiseen ja tässä on karmealla tavalla tullut yksi lisäsyy pelätä yksiöitä (ks. blogi 5.10.2018). 

Etusivun kuva: Porin väestön asuma-alueen 1799 Ruuth-Jokipiin Porin historian mukaan. Lähde: Rönkä (1994), alkuperäinen lähde: Nikula (1981).

Lähteet:

Hurme, Esko (1995): Tila, rakenne ja kuva. Tietoyhteiskunnan alueellinen maisema. Suomen Kuntaliitto. 

Nikula, Oscar (1981): Kaupunkilaitos 1721-1985. Teoksessa: Suomen kaupunkilaitoksen historia 1. Keskiajalta 1870-luvulle. Suomen kaupunkiliitto. Vantaa. 

Rönkä, Kimmo (1994): Joustotyö ja asuinalueen suunnittelu. Työministeriö, työllisyysosasto, työhallinnon julkaisu nro 49. Helsinki.